Voorwaarden voor deelname aan de Kunstroute 2024

Wat kunnen deelnemers aan de Kunstroute 2024 verwachten? Wat verwacht de Kunstroute van de deelnemers?

 
1. Voor wie

In de jaarlijkse Kunstroute stellen individuele kunstenaars die in de gemeente Renkum wonen en/of als kunstenaar werken hun ateliers open voor publiek. Galeries, opleidingsinstituten of –clubs zijn uitgesloten van deelname.
Wanneer het niet mogelijk is om in hun eigen atelier of woning te exposeren, is het mogelijk om na overleg met het bestuur van de Kunstroute bij collega kunstenaars of elders te exposeren. De beschikbare ruimtes worden naar inzicht van het bestuur toegewezen aan de betreffende kunstenaars. De toewijzing van een locatie is bindend. Wanneer je gebruik maakt van een door de organisatie georganiseerde ruimte, wordt er verwacht dat je je afspraken na komt en een goed verzorgde presentatie neerzet. Met andere woorden, afspraak is afspraak. Kunstenaars zijn zowel in het eigen atelier als in een andere expositieruimte zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken, inrichten en opruimen van de expositieruimte.

 
2. Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 37,50 voor alle deelnemers.

Daarvoor krijg je:

 1. Een vermelding op de website kunstroute-renkum.nl;
 2. Een vermelding in het drukwerk van de Kunstroute;
 3. Een aantal posters, uitnodigingen en programmaboekjes voor je eigen publiciteit;
 4. Een vlag in bruikleen die je kunt gebruiken om je atelier duidelijk zichtbaar te maken;
 5. Een plek op de overzichtsexpositie.

Naast de bijdragen van deelnemers wordt de Kunstroute bekostigd door subsidie van de Gemeente Renkum en bijdragen van verschillende adverteerders en sponsors. De Kunstroute heeft geen winstoogmerk.

 
3. Website en drukwerk

Aanleveren/uploaden van je gegevens, teksten en beeldmateriaal dient te geschieden volgens de specificaties zoals vermeld op de website.

 
4. Deelname

De inschrijfprocedure loopt van 1 december 2023 tot 1 maart 2024.

Je inschrijving zal niet worden beoordeeld door een selectiecommissie. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 80.

Je inschrijving is pas officieel na het afronden van de inschrijfprocedure (inclusief de betaling met iDEAL).

Mocht je door omstandigheden later niet meer mee willen doen dan wordt het inschrijfgeld niet teruggegeven.

Mocht het maximaal aantal deelnemers van 80 bereikt worden, dan krijg je de mogelijk om op een wachtlijst gezet te worden.

 
5. Hand- en spandiensten

Van de deelnemers wordt verwacht, dat zij desgevraagd en waar mogelijk een klusje voor het algemeen belang van de Kunstroute verrichten.

 
6. Overzichtsexpositie

De organisatie zorgt voor een verzekering zodat het werk tijdens de overzichtsexpositie verzekerd is. Deelnemers dienen hun kunstwerk voor de overzichtsexpositie tijdig in te leveren en weer op te halen. Deze data worden vroegtijdig bekend gemaakt. Wanneer het kunstwerk niet tijdig wordt aangeleverd kunnen we niet garanderen dat het in de overzichtsexpositie wordt opgenomen. Wanneer het werk niet tijdig wordt opgehaald is het niet meer verzekerd en kunnen we geen zorg meer dragen voor de veiligheid van het kunstwerk.

De kunstenaar zorgt voor:

 • Deugdelijke inlijsting van het werk.
 • Goede ophangmogelijkheid van het werk.
 • Verpakking van het kunstwerk.
 • Bij verkoop draagt de kunstenaar 10% af aan de Kunstroute.
 • Deze afdracht wordt door de Kunstroute en de kunstenaar onderling geregeld.
 • De logistieke afhandeling van de verkoop regelt de kunstenaar zelf.

 

7. Verantwoordelijkheid voor het werk

Je blijft altijd zelf voor je werk verantwoordelijk tijdens de Kunstroute. Het werk dat je exposeert (buiten de overzichtsexpositie) is dus niet verzekerd tijdens de Kunstroute. De organisatie en de locaties aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en/of diefstal aan werken of goederen van de deelnemers.
De kunst bij de overzichtsexpositie is wel verzekerd.

 
8. Openingstijden

Alle locaties dienen op beide dagen van de Kunstroute geopend zijn van 11:00 tot 17:00 uur en het is de bedoeling dat kunstenaars zelf aanwezig zijn om hun werk toe te lichten.

 
9. Nalatigheid

Bij nalatigheid of wangedrag van een deelnemer heeft de organisatie het recht iemand van de deelnemerslijst te schrappen. Daarmee vervallen alle bovengenoemde rechten. Het inschrijfgeld zal niet worden teruggegeven.