Selecteer een pagina

Voorwaarden

Het doel van de Kunstroute is om kunstenaars die wonen in de gemeente Renkum of in de gemeente een atelier hebben, de gelegenheid te geven recent, eigen werk te tonen. De Kunstroute voert langs exposities in de ateliers van deelnemende kunstenaars, langs een aantal grotere locaties waar meerdere kunstenaars exposeren en langs de overzichtstentoonstelling die in het gemeentehuis wordt opgebouwd voor het Kunstroute-weekeinde.

 • De inschrijver accepteert dat de Stichting niet aansprakelijk kan worden
  gesteld voor schade aan, diefstal of verlies van de kunstwerken samenhangend
  met de organisatie van de Kunstroute.
 • De locaties voor de Kunstroute 2020 zijn gelegen in de gemeente Renkum.
 • Locaties waar twee of meer kunstenaars gezamenlijk exposeren trekken meer bezoekers dan locaties met één exposerende kunstenaar. We adviseren u van deze ervaring gebruik te maken, maar u bent vrij in uw keuze.
 • De Stichting zoekt elk jaar een aantal grotere ruimten waar meerdere kunstenaars kunnen exposeren. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u dat aangeven op het aanmeldingsformulier. Wij proberen kunst en kunstenaars zo goed mogelijk te combineren, maar zijn gebonden aan aanbod van kunst en locaties; enige inschikkelijkheid van de kunstenaars is dus geboden. Voor een aantal van deze ruimten gelden speciale afspraken; u wordt hierover ingelicht bij de indeling.
 • De locaties dienen op 6 en 7 Juni 2020 geopend te zijn van 11.00 tot 17.00 uur. De kunstenaars dienen zelf aanwezig te zijn om hun werk toe te lichten.
 • U kunt uw beeldende kunst op uw locatie combineren met andere kunstvormen zoals dichtkunst, zang en muziek. Als u van plan bent dichters of musici uit te nodigen, geeft u dat aan op het aanmeldingsformulier. Deze extra activiteiten worden vermeld in het gemeentehuis en op de website. Tot 25 mei kunt u de extra activiteiten doorgeven op zesdorpenkunst@gmail.com
 • De afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat in een aantal gevallen kunstenaars ‘meeliften” met deelnemende kunstenaars: ze exposeren beeldende kunst in dezelfde expositieruimte zonder door ons te zijn toegelaten, kennelijk met instemming van de wel toegelaten kunstenaar(s). Dit is zeker niet de bedoeling van de Kunstroute omdat de aandacht van de deelnemende kunstenaars wordt afgeleid en omdat het niveau van de Kunstroute aangetast kan worden tot nadeel van alle deelnemende, en dus toegelaten en betalende, kunstenaars.