Voorwaarden

 • Het doel van onze Kunstroute is om kunstenaars die wonen en/of werken in de gemeente Renkum de gelegenheid te geven recent, eigen werk te tonen.
 • De locaties voor de Kunstroute 2022 bevinden zich allemaal in de gemeente Renkum.
 • De Kunstroute voert langs de overzichtstentoonstelling in de Concertzaal, de ateliers van deelnemende kunstenaars en langs een aantal grotere locaties waar meerdere kunstenaars exposeren.
 • Het bestuur van de Stichting Kunst in de Zes Dorpen zoekt elk jaar een aantal ruimtes waar meerdere kunstenaars tegelijk kunnen exposeren. Als je zelf geen expositieruimte hebt en daar gebruik van wilt maken, kunt je dat aangeven op het inschrijfformulier. Wij proberen kunst en kunstenaars zo goed mogelijk te combineren, maar zijn gebonden aan aanbod van kunst en locaties. We vragen wel enige flexibiliteit van de kunstenaars als dat nodig is. Voor een aantal van deze ruimten gelden speciale afspraken.
 • Onze ervaring is dat locaties waar twee of meer kunstenaars gezamenlijk exposeren meer bezoekers trekken dan locaties met één exposerende kunstenaar. Als kunstenaar ben je vrij in je keuze daar in.
 • Alle locaties zijn op 11 en 12 juni 2022 geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De kunstenaars zijn zelf aanwezig om hun werk toe te kunnen lichten.
 • Je kunt jouw beeldende kunst op jouw locatie combineren met andere kunstvormen zoals dichtkunst, zang en muziek. Als je van plan bent dichters of musici uit te nodigen, geef je dat aan op het inschrijfformulier. Deze extra activiteiten worden vermeld op het drukwerk en op de website van de Kunstroute.
 • Het is niet toegestaan om niet ingeschreven kunstenaars te laten “meeliften” (exposeren van beeldende kunst in dezelfde expositieruimte zonder dat zij zich hebben aangemeld). Dit is zeker niet de bedoeling van de Kunstroute omdat dan de aandacht van de deelnemende kunstenaars wordt afgeleid en het niet juist is tegenover betalende deelnemers.
 • De Stichting sluit een verzekering af voor de overzichtstentoonstelling in de Concertzaal.
 • De deelnemende kunstenaar accepteert dat de Stichting niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan, diefstal of verlies van de kunstwerken op andere locaties dan de Concertzaal tijdens de Kunstroute.
 • Het inschrijfgeld voor deelname aan de kunstroute 2022 bedraagt € 37,50 (voor de Junioren is deelname gratis)