Wilma van de Zande-Aartsen

Opleiding aan de HKU in Utrecht. De beleving van natuur en landschap in de mooie omgeving van Oosterbeek staan centraal in haar werk. Door de seizoenen, de licht- en donkerwerking en door haar eigen ‘zijn’ op dat moment beleeft zij de natuur dichtbij haar atelier steeds weer anders. Ook de vele reizen en herinneringen daaraan hebben haar kleurgebruik beïnvloed. Zij wil zichzelf blijven verrassen en uitdagen door vrij met het kleurgebruik en natuuronderwerpen bezig te zijn.

Zij werkt samen met Antoinette Leune onder de naam AW Kunstenaarscollectief

Atelier AW kunstenaars, Rozenpad 2, Oosterbeek

www.awkunstenaars.nl

Atelier AW kunstenaars