Marianne Horsman-Wagener

Voor Marianne Wagener zijn vorm en kleur in haar professionele leven de basis van haar werk. Daarnaast was de vrouw een belangrijk punt van aandacht: Marianne was nauw betrokken bij de emancipatie van de vrouw in Oost Europa.

Als het werk wegvalt lonkt de keramiek: het vorm geven van wat je ziet en gezien hebt, zoals de Russische werkvrouw, het volgzame of eigenwijze meisje. Emoties in velerlei vormen.

Ook in haar gedichten spelen emoties een grote rol: de stilte van een oneindige vlakte, de diversiteit van contacten tussen mensen en de eigen emotie die altijd weer heel diep gevoeld wordt. Marianne’s eerste bundel ‘druppels’  verscheen in 2013 gevolgd door ‘nog meer druppels in 2019.

Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek

Op deze locatie: klassieke muziek

Zondag 14.00 – 16.00 uur

Remonstrantse Kerk