Jacques Blommestijn

Zeer divers autonoom werk: Van actionistische manifestaties tot conceptuele terug trekking.

Na de teksten te hebben gelezen die Jacques Blommestijn over zijn werk heeft geschreven, drong het tot mij door dat er zoveel invalshoeken zijn van waaruit zijn werk te beschouwen valt, die ook allen terug te herkennen zijn in zijn werk, dat de moed mij in de schoenen zonk die allen hier tot hun recht te laten komen.

Beseffende dat zowel de inhoud van zijn werk als de vormgeving en zeker ook het materiaalgebruik van een radicaal andere orde zijn dan de meer traditionele ambachtelijke werkwijzen, wordt de mogelijke duiding zo complex dat ik het graag aan Jacques Blommestijn zelf wil over laten zijn werk tijdens de Kunstroute toe te lichten.

Maar als er, ondanks de uiteenlopende aspecten in zijn werk, toch een verbindende achter liggende thematiek te vinden is, dan is het wel zijn medemens. In wezen refereert hij aan u en mij.

GOD LOVES YOU

Papierfabriek Schut, Kabeljauw 2, Heelsum

 

 

Papierfabriek Schut