Selecteer een pagina

Erica Welling

Dévotion – Mondrian rencontre Goethe & Steiner

De blik van Rudolf Steiner op de bovenzinnelijke wereld en zijn visie op de evolutie hebben een stempel gedrukt op Mondriaans kunstopvatting gedurende zijn leven. In de Zeeuwse werken van Mondriaan waren pure, stralende kleuren te zien, die eerder tegemoetkwamen aan zijn beleving dan aan wat hij zag. Hij probeerde met kleurtegenstellingen als rood en blauw, conform de kleurenleer van Goethe, de materiële werkelijkheid naar de achtergrond te plaatsen en daarmee de geestelijke werkelijkheid aanschouwelijk te maken. Met het werk Dévotion is Erica Welling voor de derde maal teruggegaan naar Domburg, de plaats waar vele kunstenaars waaronder Mondriaan (in Parijs zich Mondrian noemende) het Zeeuwse landschap probeerden weer te geven en de plaats waar Mondriaan de overgang van figuratieve naar abstracte kunst beleefde. Door middel van het vangen van het ‘astrale licht’ wordt een verbinding gemaakt tussen de kunstzinnige zoektocht van Mondriaan en die van Goethe & Steiner.

Het werk van Erica was geselecteerd om de hoofdrol te spelen in de communicatie rondom de Kunstroute 2020. Dit werk vind je nu terug op deze site en in de uitnodiging voor een bijeenkomst in november.

www.mr-ontwerp.nl