Bard Sloven

Het werk en leven zijn dusdanig verweven met elkaar dat het leven het werk is en vice versa. In dit kunstroute-overzicht vindt Bard derhalve dan ook dat als je iets te weten wilt komen over hem, je niets hoeft te lezen. Bezie hier alleen het werk, en kom vervolgens langs om zijn leven te bezien.

Lucassenpad 1c, Oosterbeek

www.bardsloven.nl

Op deze locatie: muziek

Bard Sloven