Agatha van Amée

Typerend voor het werk van Agatha van Amée zijn de vaak monumentale tekeningen. In deze tekeningen combineert zij verschillende beelden en perspectieven tot één werk. Een thema binnen het werk is hoe de dagelijkse stortvloed aan beelden verweven raken met persoonlijke en collectieve herinneringen. De aandacht ligt daarbij niet op wereldschokkende gebeurtenissen, maar juist op kleine persoonlijke ervaringen. De vraag daarbij is wat is authentiek en wat niet. Of is dat niet belangrijk en zoeken wij als mensen vooral naar een geruststellend en een achteraf verklarend verhaal met onze eigen ‘alternative facts’?

De Hes, Klingelbeekseweg 29, Oosterbeek

www.agathavanamee.nl

De Hes