Op 1 en 2 juni 2019 vindt de 20e Kunstroute plaats in de gemeente Renkum, georganiseerd door de stichting Kunst in de Zes Dorpen. Kunstenaars die woonachtig zijn in de gemeente Renkum of in deze gemeente een atelier hebben, kunnen zich aanmelden voor de Kunstroute. Aanmeldingsprocedure De aanmelding is individueel. Om de kwaliteit van de Kunstroute te waarborgen, heeft de stichting Kunst in de zes Dorpen een selectiecommissie aangesteld, bestaande uit drie externe adviseurs van buiten de gemeente Renkum. De selectiecommissie adviseert het bestuur ten aanzien van de deelname en beoordeelt alle aanmeldingen. Ten behoeve van deze selectie dient uw inschrijving vergezeld te gaan van vijf foto’s van goede kwaliteit van recent werk dat de kern weergeeft van het werk dat u tijdens de Kunstroute wilt tonen. Deze vijf foto’s kunt u uploaden via het inschrijfformulier. Na betaling van € 37,50 is de inschrijving compleet, hiervoor vindt u een knop onderaan deze pagina. Het is ook mogelijk dat de selectiecommissie u wilt bezoeken als onderdeel van de selectieprocedure. We maken in een dergelijk geval een afspraak met u. Ook gaan we ervan uit dat u op 1 en 2 juni 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur aanwezig kunt zijn op de door uw gekozen locatie. BELANGRIJK!!!!! De Kunstroute heeft ook voorwaarden waaraan de kunstenaars zich moeten houden. Door inschrijving accepteert de kunstenaar deze voorwaarden. ﷯
Klik hieronder om in te schrijven. De sluitingsdatum is 14 januari 2019!! Na inschrijven krijg je een bevestigingsmail dat de inschrijving gelukt is. ﷯ Klik hieronder voor het machtigingsformulier om het inschrijfgeld te betalen. De inschrijving is pas geldig nadat het machtigingformulier binnen is. ﷯