Kinderkunstproject
Op 2 en 3 juni 2018 vindt de Kunstroute plaats in de gemeente Renkum. Kunstenaars uit de gehele gemeente laten dat weekend hun werk zien. Traditiegetrouw biedt de organisatie van de Kunstroute basisscholen in 
de gemeente Renkum de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de Kunstroute via het Kinderkunstproject. Met behulp van een lesbrief en 
(als u dit leuk lijkt) een kunstenaar in de klas, maken kinderen kunst welke tijdens de Kunstroute wellicht te zien is. Aan het Kinderkunstproject is namelijk een wedstrijd verbonden: de drie mooiste werken worden per school en per leeftijdscategorie tentoon-gesteld in het gemeentehuis. Ook kunt u uw school opgeven als locatie tijdens de Kunstroute en kunt u al het gemaakte werk van uw leerlingen tijdens de Kunstroute exposeren. Het Kinderkunstproject is er voor kinderen uit de groepen 6 tot en met 8. Dit jaar is het thema ‘Duurzame kunst’ en gaan de kinderen met afvalmaterialen aan de slag. Wanneer u deelneemt aan het Kinderkunstproject, dan ontvangt u in maart 2018 van ons een lesbrief ter inspiratie voor het werken met afval-materialen. Aan de hand van deze lesbrief kunt u in de maanden april-mei het project met de leerlingen oppakken. Wanneer u voor een kunstenaar in de klas kiest, zal deze u komen ondersteunen bij de introductie van het thema. De datum hiervoor zal in overleg met u worden gekozen. Graag horen we voor 20 december 2017 het volgende van u: • Of u met uw school wilt deelnemen aan het Kinderkunstproject. • Met welke groepen u zich wilt inschrijven. • Wie vanuit uw school de contactpersoon is (graag ook het emailadres vermelden). • Of u zelfstandig (met handleiding) met het thema aan de slag gaat of dat u voor ondersteuning van een kunstenaar in de klas kiest. Scholen hebben inmiddels al een mail ontvangen. Aswaan Rieter en Marjolein Koot Werkgroep Kinderkunst - Kunstroute Renkum 2018