Affiche Kunstroute 2017
Affiche wedstrijd Uitnodiging aan beeldend kunstenaars in de gemeente Renkum, Op 2 en 3 juni 2018 vindt de Kunstroute plaats in de gemeente Renkum. Traditiegetrouw organiseren we een affichewedstrijd voor alle kunstenaars in de gemeente Renkum om de Kunstroute te promoten. Hiervoor wil het bestuur wederom een aantrekkelijk ontwerp van een Renkumse kunstenaar gebruiken. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze wedstrijd. Deelname aan de affichewedstrijd staat los van deelname aan de Kunstroute. Het winnende affiche zal gebruikt worden voor PR-materiaal ten behoeve van de Kunstroute, zoals de gebruikelijke straatposters en routekaarten. We willen benadrukken dat elke kunstuiting (zowel twee- als driedimensionaal) geschikt kan zijn voor deelname aan de wedstrijd. De voorwaarde is uiteraard dat het werk zo gefotografeerd is dat het bruikbaar is als affiche voor de Kunstroute. Nadere bepalingen Verplichte opdruk op de affiche voor de Kunstroute
- Kunstroute Renkum
- 2-3 juni 2018
- 11:00 - 17:00 uur
- www.kunstroute-renkum.nl
- Kunstroute logo. Dit logo kunt u downloaden via onze website.(zie deze pagina)
 Ontwerp aan te leveren als papieren afdruk op A4 voor de beoordeling. Uiteindelijk is een digitale versie nodig, die reproduceerbaar dient te zijn op A0 formaat. De kunstenaar van het winnende affiche staat gebruik toe van zijn ontwerp ten behoeve van de publiciteit van Kunstroute Renkum 2018. Beoordeling De inzendingen worden beoordeeld door de selectiecommissie van de Kunstroute Renkum. De uitslag wordt in februari bekendgemaakt. Insturen Het ontwerp zonder naam van de ontwerper dient vóór 26 januari 2018 in het bezit te zijn van de secretaris. (Deze komt later wel op het affiche te staan.) In de envelop graag een aparte kleine envelop bijsluiten met naam en adres. Met vriendelijke groet Hanneke Strijbosch Secretaris Stichting Kunst in de Zes Dorpen Benedendorpsweg 46 6862 WJ Oosterbeek